Институтът за климатизация, отопление и охлаждане (AHRI) в САЩ е международен създател на стандарти в ОВК индустрията, а също и един от най-авторитетните органи за сертифициране в света. Той е най-висшият орган в бранша. За постигане на световната цел за пестене на енергия и намаляване на въглеродните емисии, AHRI винаги активно е насърчавал индустриалните стандарти и политики за въглеродна неутралност.

 

Midea, иноватор и насърчител на зелената трансформация и иновациите в световната индустрия за климатизация, а също и дългосрочен партньор на AHRI в зеленото развитие, непрекъснато работи с чуждестранни индустриални асоциации на различни нива за съвместно насърчаване на индустриалната трансформация към по-висока енергийна ефективност.

 

Тази година Midea получи първия в света сертификат за високоефективен хладилен агент R454B, издаден от AHRI. Това е още едно важно постижение на Midea в прилагането на нейната зелена стратегия.

 

На 1 ноември в Съединените щати Луис Жао, президент на подразделението RAC на Midea, и Стивън Юрек, президент и главен изпълнителен директор на AHRI, проведоха разговор за стратегическото планиране на ключови промишлени перспективи, като повишаване на енергийната ефективност, разработване и прилагане на екологично чисти нови хладилни агенти и декарбонизация и електрификация на сградите.

 

Двамата постигнаха консенсус относно по-нататъшното задълбочаване на сътрудничеството в областта на високоефективната и екологична трансформация на климатичната индустрия в Северна Америка и останалата част на света чрез използване на техническите иновации за целите на "максималните емисии на въглероден диоксид" и "въглеродната неутралност".

 

На фона на върховите емисии на въглероден диоксид и въглеродната неутралност Midea поема водеща роля в разработването на нови и ефективни хладилни агенти R454B, щадящи околната среда. Компанията получи първия в света сертификат AHRI в отговор на утежнените екологични проблеми, причинени от използването на хладилни агенти с висок потенциал за глобално затопляне (GWP). Президентът Стивън Юрек призна технологичните предимства на Midea в областта на хладилните агенти и се изказа положително за успешното им приложение. Той също така изрази надежда, че Midea може да продължи да играе водеща и примерна роля в технологичните иновации и напредъка на индустрията. AHRI отдавна се е ангажирала да насърчава разработването и интеграцията на хладилни агенти с по-ниски стойности на GWP, като по този начин улеснява прилагането на по-екологични хладилни агенти в основните електрически продукти.

 

Midea винаги е съобразявала разработването на своите продукти с най-строгите екологични стандарти. Тя е удостоена с няколко награди, сред които "Награда за лидерство в областта на нисковъглеродната околна среда" от Програмата на ООН за околната среда и "Награда за изключителен принос за пестене на енергия и опазване на околната среда" от Организацията на ООН за индустриално развитие за разработването, прилагането и популяризирането на хладилния агент R290. На тази среща Midea и AHRI проведоха стратегическа дискусия за това как да продължат да популяризират на пазара хладилни агенти с нисък GWP за опазване на околната среда и как предварително да изградят глобална архитектура на зелената енергия. Това разкрива нова глава от приноса на Midea за глобалното опазване на енергията и намаляване на емисиите.

 

Практикувайки "съвършенство" в производството, Midea отново печели наградата на AHRI за 100% успешно преминаване на инспекцията за вземане на проби в три последователни години.

 

Стремеж към по-добра ефективност и по-добро качество

 

Изпълнявайки корпоративните си отговорности, Midea също така непрекъснато консолидира основната си работа и предоставя на потребителите надеждни продукти и услуги. На срещата с AHRI Midea получи "Награда за 100% успешно преминаване на инспекцията за вземане на проби в три последователни години" за продуктовите категории охлаждащ и отопляващ климатик, само охлаждащ климатик и PTHP (пакетна терминална термопомпа).

 

Това е още един път, в който Midea получава това международно авторитетно признание и потвърждение за качеството и ефективността на своите продукти. Тази програма за сертифициране представлява най-високия стандарт за проверка в индустрията и е високо оценена от потребителите, регулаторните органи, създателите на спецификации, собствениците на имоти и изпълнителите. От производството на продукти до производството на качество и след това до производството на интелигентност, Midea винаги е давала пълна свобода на действие на своята водеща марка и е направлявала висококачественото развитие на индустрията.

 

Чрез ориентирани към нуждите на потребителите технологични иновации и приложение на продуктите, Midea ще продължи да си сътрудничи тясно с основните световни индустриални асоциации и институции, ще участва активно и ще ръководи формулирането на стандарти за опазване на околната среда, ще разработва и усъвършенства екологично чисти и енергийно ефективни продукти, за да осигури на всички потребители по-добър, удобен, интелигентен и нисковъглероден живот. Midea също така ще се стреми да играе образцова роля в насърчаването на глобалния зелен пренос на индустрията за по-ниски въглеродни емисии.