Климатичните системи имат компоненти, чиято поддръжка е много важна, за да функционират ефективно. Един от тези основни компоненти е хладилният агент. Той представлява течно или газообразно съединение, което абсорбира топлината и осигурява климатизиран въздух.

 

Това е елемент, без който климатикът не може да работи. Има вероятност поради различни причини да има проблем с изтичане на фреон. В такъв случай е редно да се идентифицира причината, да се отстрани и да се допълни липсващият хладилен агент.

 

Имайте предвид, че поради характера на това съединение, не бива да се опитвате да отстраните такава неизправност сами. Ако имате подозрение за теч на хладилен агент, незабавно се свържете с техник на климатици.

 

В тази статия ще обсъдим как точно работи хладилният агент на климатика.

 

Как работи хладилният агент в климатика?

Ще проследим пътят на хладилния агент в системата, за да разберете същността на неговата работа:

 

Стъпка 1: Компресор

Един от най-важните компоненти на климатика е компресорът. Той задвижва хладилния агент около останалите компоненти в системата. След това хладилният агент продължава в системата като наситена пара под формата на газ с ниска температура и ниско налягане.

 

След това фреонът бива всмукан от компресора, което го компресира бързо. Под влияние на този процес се генерира енергия, която се превръща в топлина и налягането се увеличава.

 

Стъпка 2: Кондензатор

След това хладилният агент се придвижва към кондензатора на климатика. Когато навлезе в кондензатора, температурата му трябва е по-висока от тази на заобикалящия го въздух и се осъществява топлоотдаване.

 

Хладилният агент навлиза като пара в тръбите на кондензатора. Вентилаторите започват да духат през кондензатора, за да елиминират ненужната енергия.

 

Докато въздухът преминава през тези тръби, топлината, свързана с хладилния агент, се отстранява. Поради това, тя кондензира в течност с високо налягане.

 

Стъпка 3: Разширителен вентил

След като хладилният агент постъпи в разширителния вентил, последният започва да измерва дебита на хладилния агент в изпарителя. Вентилът регулира потока на хладилния агент, който сега е отчасти течно и отчасти в газообразно състояние.

 

След като премине вентила, хладилният агент допълнително намалява налягането и температурата си. Фреонът напуска разширителния вентил и се насочва към изпарителя.

 

Стъпка 4: Изпарител

След като хладилният агент си проправи път в изпарителя, последният го приема с помощта на вентилатор, който издухва топъл въздух от помещението през серпентината. Тъй като температурата на въздуха от стаята е по-висока от температурата на хладилния агент, това му позволява да получи повече енергия и да се превърне напълно в пара.

 

Стъпка 5: Изпарение на хладилния агент

След като хладилният агент излезе от изпарителя като пара с ниско налягане, ниската му температура само леко се променя. Причината, поради която тя не се увеличава, е фазовата промяна от течност в пара.

 

Най-популярните хладилни агенти:

 

Хладилен агент R-22

R-22 е хидрохлорофлуоровъглерод (HCFC), който допринася за разрушаването на озоновия слой. От 2010 г. използването на R-22 в нови климатични системи е преустановено. От 2020 г. употребата на R-22 се ограничава до рециклирани или складирани количества.

 

Хладилен агент R-410A

Tова е хидрофлуоровъглерод (HFC), който не допринася пряко за разрушаването на озоновия слой. Работното налягане на R-410A може да бъде с повече от 50% по-високо от това на R-22, поради което системите с R-410A изискват компоненти, способни да работят при тези по-високи налягания. Това е най-разпространеният хладилен агент за нови леки търговски климатични системи.

 

Хладилен агент R-32

Широко използван в много климатични и хладилни системи в световен мащаб. Това е флуоровъглерод (HFC), който не допринася пряко за разрушаването на озоновия слой. Фреонът R-32 е леко запалим. Климатиците, които работят с него са с около 10% по-енергоефективни от моделите, работещи с другите два вида хладилен агент.

 

Още много полезни статии може да намерите в блога на Midea.bg. При нас може да намерите едни от най-добрите модели климатици, които работят с екологични фреони, на достъпни цени. Вижте повече на страницата ни.