През октомври 2022 г. в Нюремберг, Германия, световният лидер в областта на интелигентните домове Midea беше домакин на церемония в рамките на Chillventa 2022, където се отбеляза публикуването на Декларацията за екологичен продукт за серията климатици XtremeSave. За осъществяването на това постижение от Midea са работили съвместно с компанията за изпитване, инспекция и сертифициране TÜV SÜD.

 

Midea публикува първата в света екологична продуктова декларация за климатични продукти в Международната система за EPD и получи сертификат за въглероден отпечатък на продукта от TÜV SÜD. Така Midea отбеляза още едно постижение в приноса си за устойчиво развитие, след като извърши оценка на жизнения цикъл (ОЖЦ), за да помогне на потребителите да получат прозрачна информация за околната среда, свързана с продуктите.

 

Според Робърт Остендорф, ръководител на Global CPS, TÜV SÜD Product Service Division, секторът на климатичните инсталации е критичен и ключов елемент в борбата с изменението на климата. Той допълни, че през последните години Midea е успяла да разработи продукти с екологични сертификати от TUV, като "Flash Cooling" и "Easy to Clean". Благодарение на тези постижения, продуктите осигуряват много висока енергийна ефективност.

 

Мениджърът по продажби на HVAC Solutions в Мidea Томас Куниг заяви, че публикуването на EPD е част от мисията на компанията да подпомогне намаляването на въглеродния отпечатък и постигането на нулева стойност. След редица проучвания и изследвания на целия продуктов цикъл компанията е успяла да сведе до минимум отпадъците и емисиите на CO2. Също така Midea работи с партньори за създаване на по-екологична верига от доставки.

 

В стремежа си да разработи възможно най-екологични продукти, Midea инициира разработването на множество по-безопасни за околната среда алтернативи за своите продукти. Пример за това е прилагането на пропан (R290) за сплит климатиците. Решението е прието от Организацията на ООН за индустриално развитие (UNIDO) за значителен принос към глобалната околна среда.

 

Друг фокус на Midea e постигането на по-голяма енергийна ефективност и на производителността на продуктите. Годишно компанията произвежда над 2 млн. броя енергийно ефективни климатици, които могат да допринесат за спестяването на 416 млн. kWh електроенергия и за намаляването на 414 700 тона парникови газове и 12 400 тона серен диоксид годишно. Климатиците на Midea могат да спестят до 70% от потреблението в ECO режим. Така потребителите също допринасят за опазването на околната среда.

 

Midea действа отговорно и извън дизайна на продуктите си. Компанията е постигнала над 20% фотоволтаична мощност в производствения процес. Също така е намерила и решение как да се намалят въглеродните емисии на промишлените сгради чрез използване на по-малко земя, по-малко енергия и по-безвредни материали.

 

Благодарение на използването на рециклируеми материали за опаковките си, Мidea успява да намали отпадъците с 11 500 тона. Също така компанията дава възможност на клиентите си за връщане на домакински уреди и така успява да рециклира над 32 220 уреди до края на 2021 г. Мidea предлага и опция за размяна при покупка, за да разшири своята програма за рециклиране.

 

Midea внедрява решения за справяне с въздействието върху околната среда през целия бизнес цикъл, като непрестанно проучва нови начини за подобряване на качеството и издръжливостта на продуктите и намаляване на потреблението на енергия.